Untuk sebarang pertanyaan, sila lengkapkan borang berikut:

For any inquiries, contact us by filling up this contact form


MagazinesFacebookLinkedInSearch EngineFamily/FriendWebsiteInstagram

Government 2017-01-12T02:03:06+00:00

Pengitaran Semula Yang Selamat, Beretika Dan Berkelulusan

Usedcomputer merupakan syarikat yang telah menerajui perniagaan komputer dan ICT selama 15 tahun bagi tujuan Kitar Semula, Pengurusan Aset & Peralatan Pembelian Balik.

Usedcomputer  merupakan anak syarikat milik penuh TM IT Group ( TM Recycle IT Sdn. Bhd. )

Kami member perkhidmatan pengutipan barangan elektronik seluruh negara. Kaedah pelupusan syarikat kami mengikut diluluskan Jabatan Alam Sekitar.

Perlesenan

Kitar semula & Perlupusan Barangan Elektronik Terpakai

Fokus utama kami adalah memastikan pembuangan aset ICT dengan cara selamat.

Ini adalah ringkasan dari kitar semula dan perkhidmatan perlupusan:

 • Pangutipandari peralatan ICT yang dilupuskan
 • Pendokumenanpekerja / kakitangan kami akan  memberi  resit  rasmi  pembelian selepas pengumpulan.
 • Pemindahan secara Selamatakan memindahkan menggunakan kenderaan kami sendiri.
 • Pemusnahan Data -semua kandungan data akan dihapuskan secara kekal.
 • Ujian dan Penyusunanpekerja /  kakitangan kami akan mengasingkan bahagian yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan.
 • Sijil Pemusnahan AsetSijil akan diberikan selepas selesai pemusnahan aset (peralatan ICT).
 • Peralatan Penilaian -memberi penilaian terhadap barangan yang dilupuskan tanpa mengenakan apa-apa bayaran.
 • Kontrak Tahunankontrak boleh ditandatangani untuk jumlah dan penggunaan perkhidmatan perlupusan.
 • PensijilanKami menyediakan sijil kitar semula.

Tujuan kami adalah untuk mengitar semula dan menggunakan kembali peralatan yang masih boleh digunakan lagi, selebihnya, peralatan tidak berekonomi untuk digunakan lagi akan dilupuskan mengikut kaedah perlupusan sistematik.

Pengurusan Aset Dan Pembelian Balik Peralatan

Di Usedcomputer kami menyediakan perkhidmatan pengurusan aset bagi kemudahan kepada syarikat-syarikat yang ingin memusnahkan peralatan ICT.

Antara kemudahan yang kami sediakan ialah:

 • Menyediakan dokumen lengkap untuk laporan audit mengikut kaedah yang telah ditetapkan bagi proses pelupusan peralatan ICT. Antaranya ialah : – No Siri, No Model, Bilangan Peralatan dan sebagainya. 

Kaedah pembelian balik:

 • Pembelian Balik – sedia membeli dengan nilai yang tinggi.
 • Kaedah Penukaran PC/ Notebook – Kami boleh menukarkan komputer / Notebook terpakai dan anda boleh membeli komputer baru dari kami dengan harga rebat.

Perkhidmatan kami kepada anda:-

 • Pengutipan –  Kami mengaturkan pemugutan peralatan secara percuma. Jika anda memerlukan pemusnahan data, kami akan caj berdasarkan kuantiti barangan yang mampu lupus dan memberikan laporan penuh.
 • Wang Tunai –   Kenapa tunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan tunai dan membiarkan komputer anda menjadi usang! Dengan perkhidmatan kami, anda boleh mendapatkan wang anda secara tunaidan segera.
 • Pemusnahan Data – Di Usedcomputer kami menjamin data dimusnahkan.
 • Cakera Keras / Media Magnetik yang kami boleh hapuskan
 • Cakera Keras – 8”, 5 ¼ “, 3 ½ “, Flash drive
 • Data Tapes – Dat, DVT, CCTV, Audio, Video
 • Cakera Optikal – CDs, DVDs, Ram, Discs
 • USB Flash Media, Mobile Phones, Network Storage Devices

Pelanggan

x
Get Cash