<

Nur Fitri

June 27, 2018

Kesan Kandungan E-Waste Terhadap Kesihatan

Pernahkah anda terfikir apa yang terjadi pada barangan elektrik atau elektronik lama yang dibuang? Peranti mudah alih dan aksesori yang dibuang akan dihantar ke tapak pelupusan. Komponen toksik tidak terurai akan terkumpul. Kesannya, semakin banyak peranti mudah alih dibuang, pencemaran akan menjadi semakin teruk. Bahan bertoksik akan mencemari persekitaran, contohnya […]
June 5, 2018

Maksud E-Waste

Bahan buangan/sisa elektrik dan elektronik atau lebih dikenali sebagai e-waste adalah barang-barang kelengkapan/peralatan yang tidak lagi digunakan oleh pengguna asal (original user) dan tidak lagi memberi apa-apa nilai kepada pengguna tersebut. Di Malaysia, e-waste disenaraikan sebagai salah satu buangan terjadual di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005. E-waste diberikan kod sebagai SW110 seperti yang […]
x
Get Cash