Government

Pengitaran Semula Yang Selamat, Beretika Dan Berkelulusan

Usedcomputer merupakan syarikat yang telah menerajui perniagaan komputer dan ICT selama 15 tahun bagi tujuan Kitar Semula, Pengurusan Aset & Peralatan Pembelian Balik. Usedcomputer merupakan anak syarikat milik penuh TM IT Group ( TM Recycle IT Sdn. Bhd. )

Kami memberi perkhidmatan pengutipan barangan elektronik seluruh negara. Kaedah pelupusan syarikat kami mengikut diluluskan Jabatan Alam Sekitar.

Kitar semula & Perlupusan Barangan Elektronik Terpakai


Fokus utama kami adalah memastikan pembuangan aset ICT dengan cara selamat. Ini adalah ringkasan dari kitar semula dan perkhidmatan perlupusan:
 • Pangutipan dari peralatan ICT yang dilupuskan
 • Pendokumenan pekerja / kakitangan kami akan  memberi  resit  rasmi  pembelian selepas pengumpulan.
 • Pemindahan secara Selamat akan memindahkan menggunakan kenderaan kami sendiri.
 • Pemusnahan Data semua kandungan data akan dihapuskan secara kekal.
 • Ujian dan Penyusunan pekerja /  kakitangan kami akan mengasingkan bahagian yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan.
 • Sijil Pemusnahan Aset Sijil akan diberikan selepas selesai pemusnahan aset (peralatan ICT).
 • Peralatan Penilaian memberi penilaian terhadap barangan yang dilupuskan tanpa mengenakan apa-apa bayaran.
 • Kontrak Tahunan kontrak boleh ditandatangani untuk jumlah dan penggunaan perkhidmatan perlupusan.
 • Pensijilan Kami menyediakan sijil kitar semula.

Tujuan kami adalah untuk mengitar semula dan menggunakan kembali peralatan yang masih boleh digunakan lagi, selebihnya, peralatan tidak berekonomi untuk digunakan lagiakan dilupuskan mengikut kaedah perlupusan sistematik.

Di Usedcomputer kami menyediakan perkhidmatan pengurusan aset bagi kemudahan kepada syarikat-syarikat yang ingin memusnahkan peralatan ICT.


Antara kemudahan yang kami sediakan ialah:


 • Menyediakan dokumen lengkap untuk laporan audit mengikut kaedah yang telah ditetapkan bagi proses pelupusan peralatan ICT. Antaranya ialah : – No Siri, No Model, Bilangan Peralatan dan sebagainya.

Kaedah pembelian balik:


 • Pembelian Balik sedia membeli dengan nilai yang tinggi.
 • Kaedah Penukaran PC/ Notebook Kami boleh menukarkan komputer/notebook terpakai dan anda boleh membeli komputer baru dari kami dengan harga rebat.

Perkhidmatan kami kepada anda:


 • Pengutipan : Kami akan mengaturkan pemugutan peralatan secara percuma. Jika anda memerlukan pemusnahan data, kami akan caj berdasarkan kuantiti barangan yang mampu lupus dan menyediakan laporan penuh.
 • Wang Tunai  Kenapa harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan tunai atau membiarkan komputer anda menjadi unsang? Dengan perkhidmatan yang kami menyediakan anda boleh mendapat wang anda secara tunai segera.
 • Pemusnahan Data: Di Usedcomputer kami menjamin data dimusnahkan.
 

Cakera Keras / Media Magnetik yang kami boleh hapuskan

 • Cakera Keras – 8”, 5 ¼ “, 3 ½ “, Flash drive
 • Data Tapes – Dat, DVT, CCTV, Audio, Video
 • Cakera Optikal – CDs, DVDs, Ram, Discs
 • USB Flash Media, Mobile Phones, Network Storage Devices

Perlesenan


Pelanggan Kami